Naime, Centar za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Vitez i JU Dječji Vrtić Novi Travnik su potpisali protokol o suradnji s ciljem boljeg razumijevanja potreba djece i unapređenje usluga koje se pružaju korisnicima obje ustanove.

Sa potpisanim Ugovorom imamo stručni tim, koji čine psiholog, pedagog, socijalni radnik, defektolog i logoped i dr.

Razvijat ćemo međusobnu suradnju s ciljem ranog prepoznavanja kognitivnih, emocionalnih i socijalnih poteškoća kod djece i pružanja odgovarajućeg tretmana, istraživanja o potrebama djece i zadovoljstva njih i njihovih roditelja te unaprjeđenja komunikacije i informiranja korisnika o uslugama koje obje ustanove nude.

Više informacijama možete dobiti u prostorijama vrtića kod svojih učiteljica.