3

LJUBICA MATOŠEVIĆ

– Profesor predškolskog odgoja
– Profesor razredne nastave
– Ravnateljica

-06.05.2018. godine (Neum)

Certifikat za XVII Stručni seminar “Reciklaža nije gnjavaža” (Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH)

– 24.09.2017. godina ( Sarajevo)

Uvjerenje o konferenciji BAPTA  VI naučno – stručno međunarodnog karaktera ” Dijete u svijetu muzike” (BALKANSKI SAVEZ UDRUŽENJA VASPITAČA)

– 01.09.2017. godina ( Vitez)

Potvrda o stručnom usavršavanju ” Partnerstvo odgajatelja i roditelja (Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture SBK/KSB)

– 18- 19. 05. 2017. godina (Travnik)

Certifikat o sudjelovanju na seminaru “Teacher” ERASMUS+

– 16.01.2017. ( Vitez)

Potvrda o stručnom usavršavanju ” Praćenje razvoja i napredovanja djece” (Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture SBK/KSB)

– 20.09.2016. godine ( Travnik)

Potvrda o završenom seminaru NTC SISTEMU UČENJA 1 DIO, Ratko Rajović

– 13-15.05.2016. godine (Mostar)

Certifikat o učešću na seminar ” Rani razvoj za sretno djetinjstvo” (Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH)

– 26.04.2016. godine ( Vitez)

Potvrda o učešću na eTwinning seminaru Erasmus +

– 07.11.2015. godina ( Sarajevo)

Zahvalnica za učešće na programu “Smotra malih građana”

– 12. do 13. veljača 2015. godine (Ilidža)

Zahvalnica za učešće na konferenciji „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“

– 8. svibanj 2014. godine

Certifikat za učešće na seminaru „Praktična primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja u osnovnim školama Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona pod pokroviteljstvom SIDA-e i UNICEF-a BiH

– Studeni/prosinac 2012. godine

Potvrda o sudjelovanju u seminaru „ Diseminacija standarda kvalitete u odgoju i obrazovanju pod pokroviteljstvom Save the children i Agencije za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje.

– 13. do 14. listopad 2012. godine (Fojnica)

Certifikat o profesionalnom stručnom usavršavanju odgajatelja-ica, medicinskih sestara i stručnih suradnika pod pokroviteljstvom „Društva zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH“

– 23. do 25. ožujak 2012. godine (Fojnica)

Certifikat o profesionalnom stručnom usavršavanju odgajatelja-ica, medicinskih sestara i stručnih suradnika pod pokroviteljstvom „Društva zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH“

– 29 do 31. listopad 2010. godine (Vogošća)

Certifikat za sudjelovanje na seminaru predškolskih radnika „ Unapređenje odgojno-obrazovnog rada sa djecom predškolske dobi“ pod pokroviteljstvom „Društva zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH“

– 26. do 28. siječanj 2009. godine (Vogošća)

Certifikat za sudjelovanje na seminaru pod pokroviteljstvom „Društva zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH“

– 22. do 24. siječanj 2007. godine (Vogošća)

Učešće u seminaru stručnih zaposlenika predškolskih ustanova sa područja FBiH pod pokroviteljstvom „Društva zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH“

 

2

JASMINA SAČIĆ ALISPAHIĆ

– Bakalaureat/bachelor predškolskog odgoja
– Odgajateljica

-06.05.2018. godine (Neum)

Certifikat za XVII Stručni seminar “Reciklaža nije gnjavaža”

(Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH)

– 18- 19. 05. 2017. godina (Travnik)

Certifikat o sudjelovanju na seminaru “Teacher”

– 16.01.2017. ( Vitez)

Potvrda o stručnom usavršavanju ” Praćenje razvoja i napredovanja djece” (Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture SBK/KSB)

– 20.09.2016. godine ( Travnik)

Potvrda o završenom seminaru NTC SISTEMU UČENJA 1 DIO, Ratko Rajović

– 13-15.05.2016. godine (Mostar)

Certifikat o učešću na seminar ” Rani razvoj za sretno djetinjstvo” (Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH)

– 28. do 30. ožujak 2014. godine (Tuzla)

Certifikat o učešću na seminaru za odgajatelje-ice, stručne suradnike-ice u predškolskim ustanovama u FBiH pod pokroviteljstvom „Društva zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH“

– 23 do 24.03.2013. godina ( Sarajevo)

Certifikat o profesionalnom- stručnom usavršavanju odgajatelja, pod pokroviteljstvom Udruženja predškolskih uposlenika FBiH

 

 

5

NIKOLINA MUNETIĆ

– Profesor predškolskog odgoja
– Odgajateljica

– 01.09.2017. godina ( Vitez)

Potvrda o stručnom usavršavanju ” Partnerstvo odgajatelja i roditelja (Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture SBK/KSB)

– 18- 19. 05. 2017. godina (Travnik)

Certifikat o sudjelovanju na seminaru “Teacher” ERASMUS+

– 11 do 13.05.2017. godina ( Bihać)

Certifikat za učešće na stručnom seminaru ” Zdrav odgajatelj- zdravo dijete”  Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH

– 16.01.2017. ( Vitez)

Potvrda o stručnom usavršavanju ” Praćenje razvoja i napredovanja djece” (Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture SBK/KSB)

– 20.09.2016. godine ( Travnik)

Potvrda o završenom seminaru NTC SISTEMU UČENJA 1 DIO, Ratko Rajović

– 07.11.2015. godina ( Sarajevo)

Zahvalnica za učešće na programu “Smotra malih građana”

08.05.2013. godina ( Sarajevo)

Uvjerenje učestvovanju na stručnom skupu stručnog usavršavanja BAPTA  II  ” PREDŠKOLSTVO IZMEĐU TRADICIJE I SUVREMENOSTI” (BALKANSKI SAVEZ UDRUŽENJA VASPITAČA)

– 08.veljača 2014. godine ( Laktaši)

Certificirani voditelj radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“

IN FONDACIJA

– 06. do 08. rujan 2013. godine (Ilidža)

Uvjerenje o sudjelovanju na stručnom skupu stručnog usavršavanja na Konferenciji međunarodnog karaktera „Predškolstvo između tradicije i suvremenosti“

– 23. do 24. ožujak 2013. godine (Ilidža)

Certifikat o profesionalnom stručnom usavršavanju odgajatelja-ica, medicinskih sestara i stručnih suradnika pod pokroviteljstvom „Društva zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH“

-Studeni/prosinac 2012. godine

Potvrda o sudjelovanju u seminaru „ Diseminacija standarda kvalitete u odgoju i obrazovanju pod pokroviteljstvom Save the children i Agencije za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje.

  • 07 ožujak 2009. godine

Obuka odgajatelja iz programa „Osnovi demokracije-prvi koraci“-predškolski uzrast

 

ana

ANA ŠIMIĆ

– Nastavnik predškolskog odgoja
– Odgajateljica

– 16.01.2017. ( Vitez)

Potvrda o stručnom usavršavanju ” Praćenje razvoja i napredovanja djece” (Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture SBK/KSB)

6

ŽANA LJUBAS

– Medicinska sestra
– Bakalaureat/bachelor Poslovne informatike

– 11 do 13.05.2017. godina ( Bihać)

Certifikat za učešće na stručnom seminaru ” Zdrav odgajatelj- zdravo dijete”  Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH

– 16.01.2017. ( Vitez)

Potvrda o stručnom usavršavanju ” Praćenje razvoja i napredovanja djece” (Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture SBK/KSB)

– 20.09.2016. godine ( Travnik)

Potvrda o završenom seminaru NTC SISTEMU UČENJA 1 DIO, Ratko Rajović

– 06. svibanj 2004. Godine

Certifikat za „Kontrolu bolničkih infekcija i osiguranje kvalitetnog bolničkog rada“ pod pokroviteljstvom Udruge medicinskih sestara i tehničara Središnja Bosna

 

7

IVANA STRUKAR

– Diplomirana medicinska sestra

– 01.09.2017. godina ( Vitez)

Potvrda o stručnom usavršavanju ” Partnerstvo odgajatelja i roditelja (Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture SBK/KSB)

– 18- 19. 05. 2017. godina (Travnik)

Certifikat o sudjelovanju na seminaru “Teacher” ERASMUS+

– 16.01.2017. ( Vitez)

Potvrda o stručnom usavršavanju ” Praćenje razvoja i napredovanja djece” (Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture SBK/KSB)

– 13-15.05.2016. godine (Mostar)

Certifikat o učešću na seminar ” Rani razvoj za sretno djetinjstvo” (Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH)

– 28. do 30. ožujak 2014. godine (Tuzla)

Certifikat o učešću na seminaru za odgajatelje-ice, stručne suradnike-ice u predškolskim ustanovama u FBiH pod pokroviteljstvom „Društva zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH“