Program ranog učenja Engleskog jezika

Posebni program ranog učenja ENGLESKOG JEZIKA za djecu od treće do polaska u školu.
Program ranog učenja Engleskog jezika temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi.

To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju, a prisutan je i osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti, što je najbolja osnova za svako učenje.

Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju engleski jezik dijete usvaja spontano, situacijski kroz praktičnu aktivnost djeteta u interakciji s drugom djecom i odraslima.

ZADAĆE PROGRAMA

 • stvarati uvjete u kojima će dijete imati priliku slušati, čuti i govoriti engleski jezik
 • omogućiti djetetu postupno izražavanje na Engleskom jeziku, prema njegovim izražajnim mogućnostima
 • njegovati ispravan izgovor, ritam i intonaciju
 • osigurati usvajanje osnovnog rječnika i jezičnih struktura na Engleskom jeziku
 • razvijati samopouzdanje djeteta i osjećaj uspješnosti u spontanom izražavanju
 • razvijati interes djeteta za druge ljude, običaje, zemlje i kulture

SADRŽAJ I AKTIVNOSTI RADA S DJECOM

Sadržaj i aktivnosti rada planiraju se u skladu s interesima i potrebama djeteta, a polaze od aktualnosti iz svakodnevnog djetetovog života, neposredne okoline, društvenih događanja, blagdana i drugo.

Dijete će kroz svakodnevne aktivnosti situacijskim učenjem Engleskog jezika usvajati sljedeća znanja i vještine značajne za osnovnu komunikaciju, npr.:

 • učiti pozdraviti, predstaviti se imenom, reći svoju dob i adresu stanovanja
 • predstaviti članove obitelji,imenovati prostore u kući i pripadajući namještaj
 • nabrojiti igre i igračke kojima se igra u vrtiću i kod kuće, u igri i drugim aktivnostima koristiti pojmove na Engleskom jeziku
 • učiti postaviti pitanja, zatražiti nešto i zahvaliti na dobivenom, prepoznati opasnu situaciju, tražiti pomoć na Engleskom jeziku
 • sudjelovati u razgovoru: odgovoriti na pitanja koja se odnose na svakodnevne aktivnosti
 • učiti imenovati osnovne ustanove u gradu (škola, vrtić, bolnica, kino, prijevozna sredstva … njihovu funkciju i zanimanja)
 • brojiti na Engleskom jeziku, imenovati boje
 • upoznati običaje i znamenitosti zemalja engleskog govornog područja

PROVEDBA PROGRAMA:

 • dva puta tjedno u sklopu redovnog programa
 • od rujna do lipnja tekuće godine
 • u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića
 • u grupi djece od tri godine do polaska u školu

VODITELJI PROGRAMA je profesorica koji ima diplomu, stručne kompetencije i zakonom propisano znanje iz Engleskog jezika.