Osnovni ciljevi ovog projekta jesu obrazovanje i podrška u pripremi djece za upis u prvi razred Osnovne škole, uključivanje što većeg broja djece u predškolski odgoj i obrazovanje, organizacija igraonica za djecu predškolske dobi koja nisu uključena u neki dječji vrtić ili igraonicu, odnosno u neki drugi organizirani oblik rada s djecom predškolske dobi. Naša misija je promocija predškolskog odgoja i obrazovanja. Pored toga cilj naše ustanove je i uključivanje što većeg broja djece iz manjinskih i socijalno-osjetljivih grupa, inkluzija djece sa posebnim potrebama u edukativno-odgojni ciklus prikladan njihovim sposobnostimai mogućnostima.

Na ovaj način uključujemo veći broj djece u prvi stupanj obrazovanja i time direktno pospješujemo razvoj njihovih ključnih kompetencija, posebno u kompetenciji komunikacije, matematičkih sposobnosti, sposobnosti učenja te socijalnih i građanskih kompetencija. Na ovaj način djecu povezujemo sa školom i omogućujemo im bolje predznanje za buduće školske dane.

Projekat financira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

 

slika-dece