JU "DJEČIJI VRTIĆ" NOVI TRAVNIK

Obavijesti

DSC09532

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Ravnatelja JU Dječji vrtić „Novi Travnik“

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

SBK / KSB

„Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

Novi Travnik

UPRAVNO VIJEĆE  

Broj: 124-01-06/21

Datum: 17.06.2021.

 

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima (Službene novine FBiH broj 34/03, 65/13), članka 57. stavak (3) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine SBK br. 10/17) i članka 36. Statuta JU Dječji vrtić „Novi Travnik“, Upravno vijeće JU Dječji vrtić „Novi Travnik“ Novi Travnik raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje Ravnatelja JU Dječji vrtić „Novi Travnik“

 1. Opis poslova

Ravnatelj predškolske ustanove obavlja između ostalog slijedeće poslove i zadatke:

 • surađuje sa općinskim i kantonalnim organima državne službe i svim neophodnim za funkcioniranje predškolske ustanove;
 • predlaže godišnji plan i sastavlja prijedlog programa rada predškolske ustanove;
 • zastupa i predstavlja predškolsku ustanovu te odgovara za zakonitost rada predškolske ustanove;
 • brine za provođenje odluka upravnog vijeća, stručnog vijeća i drugih tijela predškolske ustanove
 • rukovodi sjednicama stručnog vijeća
 • na prijedlog komisije, izabire i postavlja zaposlenika predškolske ustanove i s njime sklapa ugovor o radu, odnosno donosi rješenje o prestanku ugovora o radu
 • odlučuje u prvom stupnju o pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika predškolske ustanove
 • ocjenjuje rad zaposlenika predškolske ustanove
 • podnosi upravnom odboru izvještaj o radu i financijskom poslovanju predškolske ustanove
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom predškolske ustanove
 1. Mandat i plaća

Ravnatelj predškolske ustanove se imenuje na period u trajanju od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Ravnatelj ima pravo na plaću i naknade u skladu sa Pravilnikom o radu JU Dječji vrtić „Novi Travnik“.

 • Uvjeti

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH
 • da su stariji od 18 godina
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH (državna ili entitetska) u razdoblju od tri godine prije dana objave konkursa
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak
 • da nisu kažnjavani
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 • visoko obrazovanje iz oblasti predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije ili drugih društvenih nauka
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima nakon stjecanja diplome
 • položen stručni ispit
 1. Dokumentacija

Uz prijavu na javni natječaj sa naznačenom adresom i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti:

 • kraći životopis
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe na bilo kojem nivou BiH (ovjerena)
 • izjavu da kandidat nije obuhvaćen člankom IX.1. Ustava BiH (ovjerena)
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od strane nadležnog MUP-a
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdano od strane nadležnog suda
 • dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je fakultetska diploma stečena u inozemstvu uz nju je obvezno priložiti i rješenje o nostrifikaciji)
 • uvjerenje o radnom iskustvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima javnog natječaja bit će istima dostavljena putem pošte.

Kandidat koji bude izabran dostavit će dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti nakon što bude pribavljena prethodna suglasnost od strane osnivača i mišljenje nadležnog ministarstva.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.

 

Prijave sa kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

 1. „Dječji vrtić“ Novi Travnik

Stjepana Tomaševića bb

72290 Novi Travnik

S naznakom za:

„NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ / OGLAS“

Za izbor i imenovanje ravnatelja“

 

Predsjednik Upravnog odbora

Harun Herceg

RIBNJAK

Projekt “Od Lašvanske doline do krila galeba”

Ovaj projekt je od koristi svim građanima općine Novi Travnik i općine Neum pa i šire. Novi Travnik je nekada bio jedan od najperspektivnijih gradova u BiH, grad mladosti, jakog obrazovnog sistema i najljepših parkova koji je izrodio generacije uspješnih mladih ljudi i odlučili smo da učinimo nešto za buduće generacije mladih ljudi u Novom Travniku jer upravo djeca su važnost i značaj za ovaj gradi. Ljubav prema prirodi i lijepom treba razvijati još u najmlađoj dobi djece. Učiti ih o važnosti šuma, vode, čistog zraka. Razvijati kod djece potrebu za brigu i njegu životinjskog svijeta koji je usko vezan za glavne elemente naše prirode. Cilj ravnateljica je bio izmjena iskustava i upoznavanje drugačijih prirodnih bogatstava.

Posjete, upoznavanje odgajatelja, roditelja, djece je posebna draž ovog projekta. Kroz posjetu smo naučili o svemu što to podneblje nudi.

Posjeta u JU Dječji vrtić Neum

Prvi dan

 • Dolazak vrtića Novi Travnik (upoznavanje vrtića, prostora, dvorišta, djece, uposlenika
 • Odlazak na ribogojilište „Karaka“ (istinita priča o ribaru i moru, upoznavanje morskog svijeta, pecanje kao sport, vožnja koćom, hvatanje riba rukom – nagrada tko prvi uzme ribu u ruku njegova je, razgovor s ribarima o ribi njezinom svijetu, vaganje riba)
 • Radionica za roditelje i djecu na temu „Morska čarolija“, svako dijete s roditeljom su imali zadatak napraviti nešto iz morskog svijeta; tehnika kolaž papir, tempra, flomasteri.
 • Druženje djece i roditelja, izmjenjivanje iskustava uz kavu, čaj i kolače
 • Večera i noćenje u vrtiću

Drugi dan

 • Takmičarke igre u dvorištu vrtića (djeca, roditelji, odgojitelji i ravnatelji vrtića) – skakanje u vreći, nošenje loptice u žlici, lovljenje ribica s udicom, povlačenje konopca.
 • Vožnja brodom „Ivana“ uz Dalmatinske pjesme i upoznavanje zaljeva Neuma
 • Šetnja gradom Neum, upoznavanje grada, plaže i rive
 • Odlazak u Hotel „Zenit“ učimo o sportu na vodi “vaterpol“ djeca plivaju u bazenu i sudjeluju s drugom djecom u igri. Suradnja sa vaterpolski klub HVK „Neum“
 • Druženje s djecom, roditeljima, odgajateljima i ravnateljima uz ples i pjesmu narodna kola, narodne pjesme i dječje pjesme – oproštajna večer

Treći dan

 • Odlazak kući

 

RIBE

89787398_196354684928854_243539145492791296_n

89553557_218772672606314_2845330149002444800_n

BAZEN

107176654_721825195261280_1556984366328918016_nRIBNJAK

NA BRODU

 

5

Mali razlozi za sreću u “Kući njege starimo zajedno”

Četvrtak, 17 listopad 2019. mališani iz vrtića su posjetili Kuću njege starimo zajedno i obradovali stare i nemoćne. To je tjedan kada se u listopadu obilježava “Tjedan dječjih prava” i “Dan za stare i nemoćne”. Starijima, bolesnima i nemoćnima je posebno potrebna naša pažnja, vrijeme, naša radost i druženje. Život dok ste vezani za jednu ustanovu ili  čak jedan krevet ne čini  se ni malo veseo ali ipak se pronađu mali razlozi za sreću. Sreću i radost bar na kratko unijeli su im naši mališani iz vrtića crtajući i pisajući pisma sa starima, a nekima od njih je to bio prvi doticaj s kistovima i olovkama koji su izmamili velike osmijehe na njihovim licima.

1

2 3 4

67649271_1388556007951366_3106681507419258880_n

Zahvala jednog roditelja

I tako, rastanci su kod nas sastavni dio posla. Nimalo nisu laki, suza koja kane, ali jedno je sigurno ljubav i sjećanje na lijepe i razigrane vrtićke dane ne blijede. Hvala našim roditeljima na ukazano povjerenje i zahvalnost. Ljubimo vas djeco naša i neka vam je sretno u budučem životu.

Vaše tete i djelatnice vrtića.

67519529_1388556041284696_5463148291128557568_n

53845661_10215563310448222_7358138667291901952_o

Sastanak ravnateljica javnih predškolskih ustanova dječjih vrtića u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa kod ministra Bojana Domića

Dana 19.03.2019. god u 09:00 sati, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa održan je sastanak ravnateljica javnih predškolskih ustanova. Glavna tema sastanka bila je obvezni program za djecu u godini pred polazak u školu.

Zaključak sastanka je da obvezni program za djecu u godini pred polazak u školu nije trošak nego investicija za svu djecu SBK. Županija i lokalna zajednica mora osigurati jednaka prava i uvjete za svu djecu.

bugar1

Obilježavanje Nacionalnog dana Republike Bugarske

Na poziv Bugarske ambasade, ravnateljica Ljubica Matošević je prisustvovala obilježavanju Nacionalnog dana Republike Bugarske koje se održalo na lokaciji Delegation of European Union Bosnia and Herzegovina 03.03.2020. godine u cilju daljnje suradnje između Bugarske ambasade i     dječjeg vrtića.

Napominjemo da je Bugarska ambasada financirala dječje igralište u dječjem vrtiću.

Stranice:1234»
Pokaži kartuSakrij kartu