JU “Dječji vrtić” Novi Travnik je i ove godine nastavio s humanitarnom akcijom “Djeca -djeci”, a radi se o akciji koju JU “Dječji vrtić” sada tradicionalno organizira s roditeljima, djecom i djelatnicima ustanove.

u Domu kulture podijeljena su 32 paketića socijalno ugroženoj djeci, a centar za socijalni rad ranije je dostavio spisak prema kojemu su paketići podijeljeni ovoj djeci kojoj pripadaju.

“Posebno bih se zahvalila roditeljima vrtića i predsjednici Vijeća roditelja, Tanji Jukić na suradnji. Bez roditelja ne bi mogli provesti akciju, ali tu su i naša djeca, kao i djelatnici vrtića”, istaknula je ravnateljica  Ljubica Matošević.

Cilj ove akcije je da ni jedno dijete  u Novom Travniku ne ostane bez poklona za novogodišnje praznike.

 

paketici 2 paketici 4 paketici1 paketici3 paketici5PAKETIĆI 11PAKETICI 1013