ORGANIZIRANJE POSJETA I SUSRETA

1. Posjeta parku
2. Posjeta Dom staraca “Starimo zajedno” Novi Travnik
3. Posjeta selu Pribolovići
4. Posjeta Osnovnoj školi “Novi Travnik”
5. Posjeta Pošta “Novi Travnik”
6. Posjeta konjičkom klubu „Mustang“ Gornje Putičevo
7. Posjeta trgovini BEST
8. Posjeta ljekarni „Katava“
9. Posjeta obučaru „Martinović“
10. Posjeta vatrogasnom domu “Novi Travnik”
11. Posjeta muzeju „Botanički vrt“ Rankovići
12. Posjeta „Gradski stadion“
13. Posjeta O. G. Š. „Jakov Gotovac“ Novi Travnik
14. Dom zdravlja „Novi Travnik“
15. Posjete „Stari grad“, „Plava voda“ , „Kuća Ive Andrića“ Travnik
16. Posjeta Policijska stanica „Novi Travnik“
17. Posjeta Centar za socijalni rad „Novi Travnik“
18. HKC „Nova Bila“ Nova Bila
19. Posjeta banci Intesa San Paolo Novi Travnik
20. Posjeta Crvenom križu “Novi Travnik”
21. Omladinsko udruženje „Nova Vizija“
22. Posjeta „Drukčiji radio“
23. Rostovo – Macelje (stečci)